Stránka je pod vývinom, nepoužívať! Please don't use site!

Veterné elektrárne na 230V

Veterné elektrárne prepojiteľné na 230V sieť. Podmienka je existujúca verejná sieť 230V na ktorú sa veterná elektráreň prifázuje.