Príbeh rodinnej firmy Kremik.sk

Kremík.sk je zameraný na zvyšovanie energetickej sebestačnosti a sebarealizácie cez kreatívnu tvorbu.

     Sme manželia Danka a Miroslav Katrenčikovci a v roku 2004 sme sa po viacerých neúspešných pokusoch sólo podnikania rozhodli budovať spoločné rodinné podnikanie ako trvalo udržateľné. Spojili sme všetky naše dostupné zdroje a nástroje, zručnosti a skúsenosti, know-how, pretože náš život chceme žiť vo veľkom spoločnom projekte ako tím. Máme podobné hodnoty, túžby, rovnako nám obidvom záleží na ich naplnení a obaja sme hlboko motivovaní budovať spoločnú firmu.

   Zároveň máme odlišné postoje, zručnosti, skúsenosti a oblasti záujmu, čo vieme využiť ako našu výhodu a navzájom sa dopĺňame. Vznikol tak pilotný projekt, s modelom budovania trvalo udržateľného podnikania, ktorého etapy a následné prípravné projekty sme postupne napĺňali a neustále pokračujeme a pripravujeme nadväzné projekty.

    Každý z nás má iné záujmy a záľuby a obaja sme mali základnú podmienku: svoj profesionálny rozvoj realizovať v svojej oblasti záujmu.

    Preto sme pripravili obchodnú spoločnosť, ktorá akceptuje túto základnú podmienku a pôsobí v dvoch zdanlivo nezávislých a nesúvisiacich oblastiach. Obe oblasti sú plnohodnotné a schopné fungovať samostatne. Pre nás je tu však výrazný spoločný motív: zvyšovaním energetickej sebestačnosti, aj sebarealizáciou cez kreatívnu tvorbu rastie úroveň a kvalita života, zvyšuje sa sebahodnota a to vedie k vyššej spokojnosti a naplneniu.

    Ako prvý systém sme začali budovať a obsahovo napĺňať e-shop www.kremik.sk v r. 2007. Urobili sme marketingovo odvážny krok, ktorý je originálny, v rámci fungovania rodiny nie však ojedinelý. Ponúkli sme dve hlavné oblasti obchodu:
1. zelené energie a elektronika
2. metráž a textilná galantéria

    Prvé objednávky sme začali prijímať v auguste 2008. Do decembra 2015 sa k nám registrovalo vyše 8500 klientov a vybavili sme takmer 10000 objednávok. V súčasnosti máme približne 11000 druhov tovaru takmer z celého sveta, väčšinou skladom, neustále ho dopĺňame a pripravujeme novinky. Tovar dodávame výhradne kuriérskou spoločnosťou, čo urýchľuje proces dodávky objednaného tovaru priamo ku klientovi.

    V júli 2014 Kremik.sk prešiel kompletnou zmenou systému, ktorý neustále optimalizujeme tak, aby sme mohli napojiť naň nové projekty, ktoré pripravujeme. Vďaka podnetom návštevníkov a klientov robíme úpravy a odstraňujeme nedostatky a chyby nového systému.

Odkaz pre Vás:

 • navštívte e-shop Kremik.sk, pozrite si našu ponuku a môžete nám poskytnúť spätnú väzbu
 • inšpirujte sa materiálmi, zariadeniami a vydajte sa cestou k vlastnej spokojnosti cez kreatívne riešenia
 • podporujte rodinné podnikanie, rodina je základom spoločnosti 
 • zvyšujte svoju energetickú sebestačnosť a používajte výrobky a služby kremik.sk (časť Obnoviteľné zdroje)
   
 • realizujte svoje kreatívne nápady pomocou produktov kremik.sk, rozvíjajte ich a postavte si z toho vlastnú profesnú budúcnosť
 • budujte vlastné podnikanie, rodinné podnikanie (novo pripravovaný blog "príbehy klientov")
   
 • znižujte vlastnú energetickú náročnosť a realizujte energetickú disciplínu (energetický dotazník)
   
 • nakupujte z nášho širokého výberu pre Vaše potreby alebo len tak pre potešenie
 • píšte nám alebo volajte pre hľadanie riešení pre Vaše potreby (adresa v "kontakty ", horná lišta)
   
 • rozširujte medzi svojich známych ideu kremik.sk a dajte nám lajk na náš facebook (ikona na ľavej strane obrazovky)