Stránka je pod vývinom, nepoužívať! Please don't use site!

Reklamácia Pri reklamácii použite reklamačný formulár a tovar pošlite na našu adresu:


                                                      Miroslav Katrenčik – Kremík

Zahájenie reklamačného konania nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť v riadnom termíne vystavenú faktúru. Nie je teda možné, aby kupujúci pozastavil úhradu faktúry z dôvodu reklamačného konania.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť: