Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, 
Novela Zákona č.122/2013 a 2014 Z.z. o ochrane osobných údajov

Presne znenie zakona si možete stiahnuť v PDF : TU

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu (Vaše kontaktné informácie, údaje o Vašich nákupoch). Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Internetový obchod Kremik.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hekerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi
Prevádzkovateľ internetového obchodu Kremík e-shop, týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.