Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi

Nový produkt

Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi jednoducho pripojite batérie solárne panely a mate ostrovný alebo hybridný systém

Viac detailov

Skladové zásoby: 1 ks.

Len na obiednávku 14 dní

Pozor: skladom posledné kusy

1 407,600 € s DPH

1 173,000 € bez DPH

Detaily

Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi

Základný princíp fungovania EasySolaru
 vyrába elektrickú energiu zo slnka, priamo ju využíva pre napájanie štandardných 230 V DC spotrebičov alebo ju v prípade prebytkov vie uskladniť v batérii pre neskoršie využitie. V nutných prípadoch dokáže využívať aj energiu rozvodnej siete, na ktoré nie je funkčne nijak závislý. Maximálne uprednostňuje využívanie vlastné vyrobené solárnej energie pred energiou z rozvodnej siete. Odber energie z rozvodnej siete je minimalizovaný na najnutnejšie množstvo a to len v týchto prípadoch:
a) Batéria je úplne vybitá. EasySolar odoberie minimálne potrebné množstvo, aby batériu čiastočne dobil na najnutnejšie bezpečnú úroveň. Je to ochranné opatrenie proti hlbokému a dlhotrvajúcemu vybitie, ktoré predĺžia životnosť batérie.
b) Raz za 28 dní (továrenské nastavenia) je vykonané ochranné dobitie batérie do plného stavu, tým sa predĺži životnosť batérie.
c) Dôjde k preťaženiu meniča. Záťaž (odber spotrebičmi) je aktuálne vyššia, než koľko je menič schopný zabezpečiť z energie zo slnka a / alebo z batérie. V tejto situácii si EasySolar pomôže energiou z rozvodnej siete. Prednostne je odoberaná vlastnej energie zo solárneho systému a / alebo z batérie, najnutnejšie potrebné množstvo energie je odoberané z rozvodnej siete. Akonáhle sa odber spotrebičmi zníži pod určitú hranicu (štandardne cca 1300 W), je odber energie z rozvodnej siete ukončený.
 
S alebo bez dodávok energie do siete.
Ak je k dispozícii rozvodná sieť, EasySolar podľa nastavenia môže dodávať / alebo nedodáva prebytočnú energiu späť do distribučnej siete. V našich podmienkach je preferované nastavenie bez dodávok do rozvodnej siete- solárnej energie, ktorú aktuálne nespotrebujú ani spotrebiče (výroba energie zo slnka je vyššia ako jej aktuálna spotreba) a nie je odkladateľná v batérii (tá je v danú chvíľu nabitá), tak HUB-1 nevyrobí, čo zaistí automatickým tlmením výroby integrovaným MTTP solárnym regulátorom.
 
sofistikovaný softvér
Pre integrovaný menič / nabíjačku existuje viac verzií softvéru, ktoré môžu byť použité na rôzne účely a nastavenia. Štandardne je od výrobcu použitý softvér rady 100, v ktorom sa EasySolar chová ako prostá UPS-ak je k dispozícii rozvodná sieť, využíva ju v plnom rozsahu a neuprednostňuje vyrobenú solárnu energiu. Pre sofistikované fungovanie popísané v tomto dokumente, teda maximálne využívanie solárnej energie a minimalizáciu odberov zo siete, je v EasySolaru nahradený pôvodný softvér špeciálnou verziou radu 300 s funkciou HUB-1.
 
Pri zámeru obstaranie EasySolaru so sofistikovanou logikou maximálneho využívania solárnej energie musí byť tento zámer oznámený spoločnosti Neosolar. Zaistíme vhodnú verziu softvéru aj vlastné kompletné nastavenie EasySolaru. Pokiaľ budú spoločne s EasySolarem použitia inej batérie než od spoločnosti Neosolar, musí byť oznámená kapacita tejto batérie a odporúčané hodnoty absorpčného (absoption) a udržiavacieho (float) dobíjacieho napätia. Len tak zaistíme zákonnosť nastavenia a dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému.
 
Stručný opis integrácie EasySolaru
Pri štandardných rodinných domov je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.
 
Po navýšenie výkonovej kapacity je možno viac EasySolarů radiť paralelne.
 
Zariadenie je koncipované ako jednofázové. V prípade potreby je možné z troch samostatných jednotiek vytvoriť aj trojfázový systém.
 
Výkonové charakteristiky a vlastnosti
EasySolar je schopný napájať spotrebiče výlučne len zo solárneho systému a / alebo batérie bez nutnosti využívať sieť až do všeobecného odberu spotrebičmi cca 1300 W. Odporúčame tak na EasySolar napájať spotrebiče bežne odoberajúce súhrnne maximálne 1300 W a len výnimočne a časovo obmedzene i viac.
 
Pokiaľ je odber spotrebiči ešte vyšší ako 1300 W a je súčasne k dispozícii rozvodná sieť, začne EasySolar využívať energiu rozvodnej siete, aby predišiel svojmu preťaženiu. Za tohto stavu sa snaží maximum energie odoberať z batérie a minimum aktuálne potrebnej energie z rozvodnej siete. Pripojenie siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Pri odznení preťaženia je rozvodná sieť automaticky odpojená a energia sa odoberá opäť iba z batérie. Odpojenie od siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Jedná sa o unikátnu funkciu GridAssist. Pokiaľ nie je pri vyšších odberoch ako 1300 W k dispozícii rozvodná sieť, môže dôjsť k nedestruktivnímu preťaženiu meniča EasySolaru s prerušením dodávky napájanie spotrebičov (nie je dostatočný výkon meniča). V stave preťaženia má EasySolar snahu automaticky obnoviť napájanie spotrebičov. Ak preťaženie pretrváva, prejde menič EasySolaru do trvalého poruchového stavu (nabíjanie batérie solárnym systémom ale ďalej funguje nezávisle na meniči). Odblokovanie a uvedenie do štandardného stavu prevedieme jed

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi

Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi

Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi jednoducho pripojite batérie solárne panely a mate ostrovný alebo hybridný systém